Emma Irene Åström

Finlands första kvinnliga filosofie magister
Som grund för sin biografi om Finlands första kvinnliga magister har Margit Åström använt tidigare opublicerat brevmaterial och fotografier. Tack vare släktförbindelsen och tillgång till unikt material lyckas författaren teckna ett personligt porträtt av sin faster Emma Irene Åström.
Biografin berättar om Emma Irenes ensamma kamp mot fördomar, fattigdom och hunger. Samtidigt lyfts Emma Irene fram som en föregångare i vars fotspår tusentals kvinnor skulle följa. Emma Irene såg aldrig sig själv som banbrytare, utan som en människa som ville fullfölja sina mest privata intressen.
Author
Margit Åström (1899–1980) publicerade skönlitterära verk under pseudonymen Christina Lööf. Under sitt eget namn utgav hon flera biografier, samt var aktiv skribent och recensent i dagspressen. På SLS har Åström utgett följande två biografier som ingår i skriftserien Levnadsteckningar: Emma Irene Åström (1967) och K. J. Hagfors (1972).

Utgivningsår
1967
ISBN
  • 978-951-583-388-4
Antal sidor
268
Upphovsrätt
Serie