Eliten, riket och riksdelningen

Sociala nätverk och geografisk mobilitet mellan Sverige och Finland 1720–1820
Köp
Historikern Jan Samuelson undersöker den svenska och finländska samhällselitens sociala nätverk och rörlighet över Bottniska viken under perioden ca 1720–1820. Genom att studera äktenskapsförbindelser, flyttningar och jordägande inom samhällets högsta skikt vill Samuelson ge en bild av hur väl den finländska eliten var integrerad med motsvarande grupper i det svenska rikets västra del. En central fråga är vilka följder freden i Fredrikshamn 1809, då Finland upphörde att vara en del av Sverige, fick för förbindelserna mellan de forna rikshalvorna: Ledde delningen till att förbindelserna bröts? Vilka konsekvenser fick den nya riksgränsen för den finländska eliten? Samuelson belyser dessa frågor genom detaljerade undersökningar av sociala nätverk och flyttningsmönster bland officerare, högre civilämbetsmän och präster före och efter 1809.
Author
Jan Samuelson är docent i historia vid Mittuniversitetet i Härnösand. Han disputerade med avhandlingen Aristokrat eller förädlad bonde? Det svenska frälsets ekonomi, politik och sociala förbindelser under tiden 1523–1611.

Utgivningsår
2008
ISBN
  • 978-951-583-158-3
Antal sidor
254
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
32.00 €
Serie