Elias Lönnrots svenska skrifter. II

Bref, anteckningar och reseskildringar
Till hundraårsminnet av Elias Lönnrot utgavs Lönnrots samlade svenska skrifter. I andra bandet samlar utgivaren Jenny af Forselles brev, anteckningar och reseskildringar. I bandet ingår även en inledning med biografiska anteckningar av utgivaren samt register för första och andra bandet.

Innehåll.
I Inledning
1 Bref, anteckningar och reseskildringar
555 Förteckning öfver i bandet II ingående bref
559 Otryckta anteckningar och reseskildringar
560 Tryckta reseskildringar och uppsatser
561 Personförteckning
Author
Jenny af Forselles (1869–1938) var en av de första kvinnorna i Finland att få en högre akademisk examen. 1904 disputerade hon med avhandlingen i litteraturvetenskap N. Clewberg-Edelcrantz och hans omgifning. af Forselles utgav Elias Lönnrots svenska skrifter som utkom i två band vid SLS (1908, 1911).

Utgivare
Utgivningsår
1911
ISBN
  • 978-951-583-384-6
Antal sidor
623
Upphovsrätt
Serie