Dialog och särart

Människor, samhällen och idéer från Gustav Vasa till nutid
Köp
Ömsesidiga influenser mellan först rikshalvorna, senare staterna Sverige och Finland har påverkat utvecklingen i vartdera landet. Här får vi i ett antal artiklar läsa bl.a. om hur savolaxare koloniserade skogsområdena i Värmland och Dalarna under 1500- och 1600-talen, hur pietistisk separatism spreds från rikshuvudstaden till Österbotten på 1700-talet, hur den urbana politiska kulturen utvecklades på vardera sidan av Bottniska viken under frihetstiden och hur rikssprängningen 1809 påverkade både flyttningsrörelser till och från Finland, och kyrkan som också delades i tu. Vidare behandlas likheter och olikheter i det urbana namnskicket i Sverige och Finland, vilka som bytte språk från svenska till finska och varför i storfurstendömet Finland och vilka förändringar samernas rätt till mark och vatten har genomgått sedan Gustav Vasas tid. Boken är den första av sammanlagt fyra volymer som skrivits inom det bilaterala forskningsprogrammet Svenskt i Finland – finskt i Sverige. Distribueras i Sverige av bokförlaget Atlantis.
Innehållsförteckning
Gabriel Bladh och Christer Kuvaja: Från ett rike till två nationalstater
Gabriel Bladh och Maud Wedin: ”Att på willmarken torpestellen optaga”. Skogsfinsk migration och kolonisation i Sverige under 1500- och 1600-talen
André Swanström: Separatistiska strömningar från väst till öst. Omvändelsemotiv bland separatistiska pietister i 1700-talets Österbotten
Åsa Karlsson Sjögren och Peter Lindström: Rätta borgare? Klass, kön och språk i frihetstidens urbana politiska kultur
Gunilla Harling-Kranck: Urbana namn. Stadsbebyggelse och gatunamn i Sverige och Finland
Max Engman och Jan Samuelson: Rikssprängning och migration. Geografisk rörlighet från och till Finland före och efter 1809
Klaus Lindgren och Anna-Riitta Lindgren: Språkbyten bland ståndspersonerna i storfurstendömet Finland
Kaisa Korpijaakko-Labba: Samernas rätt till mark och vatten. Utvecklingen från 1500-talets mitt fram till våra dagar
Christer Pahlmblad: Kyrkomöte, läroämbete, demokrati. Kyrkomötets sammansättning i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och i Svenska kyrkan

Redaktör
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2005
ISBN
  • 951-583-126-1
Antal sidor
448
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
38.00 €
Serie