Det svenska scenspråket i Finland

Föredrag hållet vid Svenska Litteratursällskapets årshögtid den 5 februari 1917. Publicerat i Förhandlingar och uppsatser 30 (1916), SSLS 134, s. 321–340.

Utgivningsår
1916
ISBN
  • 978-951-583-204-7
Upphovsrätt
Serie