Dagbok från fälttåget i Österbotten 1808

Köp
Den unge studenten Eric Gustaf Ehrström kom av en stundens ingivelse att anta sysslan som kommissarie vid Savolax Regemente under pågående krig i juli 1808. Under de fyra månader han följde regementet under fälttåget i Österbotten blev han vittne till slagen vid Lappo, Kauhava och Oravais, erfarenheter som gav honom en inblick i krigets grymhet. I dagboken återger han sina upplevelser dag för dag, han umgås med officerare och kommenterar deras ofta nog så burdusa uppträdande, han skildrar livligt sina strapatsrika provianteringsresor, han beskriver gårdarna och gårdsfolket där han inkvarteras och han återger oförskönat de slag han bevittnar. Men inte bara kriget uppfyller hans tankar – gång på gång återkommer han till sina kärleksbekymmer, och det falska ryktet om att hans älskade Marie är död gör honom bestört: ”En tår föll på papperet och skämde bort hela arket ... olyckliga Gustaf du har förlorat din bästa din dyraste vän i världen ...” I boken ingår en inledning om krigsförloppet av Jussi T. Lappalainen samt kommentarer sammanställda av Rainer Knapas och Johanna Wassholm.

Samarbetsförlag
Utgivningsår
2008
ISBN
  • 978-951-583-156-9
Antal sidor
131
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
22.00 €
Serie