Bonden i svenska Finland

Teori och praktik inom åkerbruk och boskapsskötsel
Boken skildrar huvudnäringarna i svenskbygderna från medeltiden fram till sekelskiftet 1900. Etnologen Ahlbäck undersöker befolkningsstrukturer, åkerbruk, husdjurshållning, ängsskötsel och vass- och lövtäkt.
Author
År 1955 disputerade Ahlbäck med avhandlingen Kökar. Näringslivet och dess organisation i en utskärssocken som utkom i SLS serie Folklivsstudier. Ahlbäck skrev ytterligare tre böcker i samma serie: Kulturgeografiska kartor över svenskfinland 1945, Socklots byrätts protokoll 1971 och Bonden i svenska Finland 1983.

Utgivningsår
1983
ISBN
  • 978-951-583-393-8
Antal sidor
436
Upphovsrätt
Serie