Avsked och återseende

Sjömanshustruns liv under 1900-talet
Köp
De ständiga växlingarna mellan ensamhet och tvåsamhet står i centrum i denna bok där Hanna Hagmark-Cooper undersöker sjömanslivet sett ur sjömanshustruns perspektiv. Boken är en bearbetad version av hennes doktorsavhandling och bygger på levnadsberättelser av åländska sjömanshustrur födda mellan 1912 och 1969. Utifrån kvinnornas berättelser diskuteras bl.a. det cykliska familjelivet och känslan av att leva två parallella liv, sjömanshustruns förmodade självständighet och hur de förändrade föräldrarollerna har påverkat livet i de maritima familjerna.
Author
Hanna Hagmark-Cooper (född 1973) är doktor i maritimhistoria från University of Hull och chef vid Ålands Sjöfartsmuseum.

Utgivningsår
2008
ISBN
  • 978-951-583-157-6
Antal sidor
171
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
28.00 €
Serie