Johan Wrede, 1977

Arvid Mörnes ”Sjömansvisa”

Festföredrag vid 100–årsjubileet på Finns 6.5.1976. Publicerat i Historiska och litteraturhistoriska studier 52 (1977), SSLS 474, s. 189–196.


Utgivningsår
1977
ISBN
  • 978-951-583-315-0
Upphovsrätt
Serie