Arkitektur och politik

Lantdagens hus och representationsreformen i Finland 1906
Köp
Lantdagsreformen 1906 gav Finland den modernaste folkrepresentationen i världen, men den nya enkammarlantdagen saknade ett eget, tillräckligt representativt hus. Denna bok behandlar byggnadsfrågans bakgrund och dess politiska aspekter i finländsk inrikespolitik och i rysk rikspolitik. Översikten sträcker sig från 1880-talets ständerhusprojekt till otaliga om- och nybyggnadsplaner, med den kända arkitekturtävlingen 1908 för ett nytt lantdagshus på Observatorieberget i Helsingfors som en avgörande vändpunkt. Inte ett enda av projekten förverkligades; de skrinlades definitivt genom kejsarens beslut 1912. Boken framställer på ett intressant sätt arkitekturens och politikens stilbrytningar i Finland under årtiondena före första världskriget. Boken baserar sig på Westerboms avhandling Folkets suveränitet förstenad. Lantdagens hus som politiskt problem i Finland före självständigheten år 1917, med särskild fokusering på perioden 1906–1912 från 2004.
Author
Thomas Westerbom var tidigare fackboksredaktör på Schildts förlag. Han disputerade 2004 i historia vid Helsingfors universitet med avhandlingen Folkets suveränitet förstenad. Lantdagens hus som politiskt problem i Finland före självständigheten år 1917, med särskild fokusering på perioden 1906–1912.

Utgivningsår
2006
ISBN
  • 951-583-131-8
Antal sidor
166
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
36.00 €
Serie