Arbetet

En tidning i Åbo på 1910-talet och människorna kring den
Bondestam skildrar arbetarrörelsens uppkomst och etablering i Finland, med fokus på Åbo Svenska Arbetareföreningens tidning Arbetet och människorna bakom den. Tidningen grundades i oktober 1908 och lades ner under inbördeskriget i april 1918.
Författare
Anna Bondestam (1907–1995) är i dag mest känd som skönlitterär författare. Hon hör till de få som skildrat den finlandssvenska arbetarklassen och de kvinnliga fabriksarbetarna. Hon var medarbetare i Arbetarbladet och sekreterare i Arbetarnas bildningsförbund. Hon skrev också historiska verk om arbetarrörelsen, till exempel Som en stubbe i en stubbåker (1978) om Finlands svenska arbetarförbund. Bondestam gav ut verket Arbetet. En tidning i Åbo på 1910-talet och människorna kring den (1968) på uppdrag av SLS.

Utgivningsår
1968
ISBN
  • 978-951-583-417-1
Antal sidor
373
Serie