Anteckningar om Runeberg

Min pennas saga
”Under de sednaste åren af Runebergs sjukdom hade jag börjat att uppteckna åtskilligt af minnen som kunde väckas hos mig. Nu, ensam som jag nu vid fyllda 70 år, lefver, vill jag försöka att något efter tidsföljd ordna hvad jag antecknadt.”

Mycket av värde har genom Fredrika Runebergs penna bevarats. Från fem årtionden ger hon en personlig närbild av J.L. Runeberg. Det första häftet handlar om Åbo- och Pargastiden. I det andra berättar Fredrika om sina minnen av Runeberg under tiden de bodde i Helsingfors. Det tredje och fjärde häftet berör tiden i Borgå. Allardt Ekelund återger texten med kommentarer.
 
Author
Fil. dr Karin Allardt Ekelund (1895–1990) förknippar man genast med familjen Runeberg och särskilt med Fredrika Runeberg. På SLS utgav Allardt Ekelund sin avhandling Fredrika Runeberg. En biografisk och litteraturhistorisk studie (1942), Anteckningar om Runebeg. Min pennas saga (1946), och Brev till sonen Walter 1861–1879 (1971). Hon har även utgett biografiska anteckningar om J. L. Runeberg, en författarutgåva av J.J. Wecksells dikter och ett urval dikter av F. M. Franzén.

Utgivare
Utgivningsår
1946
ISBN
  • 978-951-583-386-0
Antal sidor
265
Upphovsrätt
Serie