1927

Ålands ortnamn

Deras former och förekomst till år 1600
Boken är ett översiktsverk av ortnamnen på Åland och deras varians fram till år 1600. Ortsnamnen omfattar bland annat by- och sockennamn, namn på områden och gårdar, och naturnamn. För sitt arbete har Hausen använt sig av urkunder och annat arkivmaterial samt äldre litteratur.
Author
Historieläraren Greta Hausen (1882–1963) har på SLS utgett Nylands ortnamn i tre delar (1920–1924) och Ålands ortnamn (1927).

Utgivare
Utgivningsår
1927
ISBN
  • 978-951-583-373-0
Antal sidor
203
Upphovsrätt
Serie