Academica

Zacharias Topelius förbindelser med universitetet sträckte sig över 65 år, från 1833 till hans död 1898. I utgåvan Academica presenteras ett urval med över 130 texter som ansluter till akademiska sammanhang. I materialet ingår bland annat uppsatser, tal, hyllningsdikter, promotionstexter, arbetskoncept och diarier, och för första gången finns Topelius avhandling på latin tillgänglig i svensk översättning. Helheten visar hur Topelius akademiska miljöer förändrades från studentens och magisterns värld till professorns, rektorns och slutligen emeritus verksamhetsfält.

Academica är del XVI i den vetenskapliga utgåvan Zacharias Topelius Skrifter.


Utgivare
Utgivningsår
2020
Upphovsrätt
Serie