Religiösa skrifter och psalmer

Den 23:e och sista delutgåvan av Zacharias Topelius Skrifter presenterar Topelius religiösa tankar utifrån tryckta verk, anteckningar och tidningsartiklar. I Blad ur min tänkebok (1898), som utgavs postumt, samlas texter där Topelius formulerar sin kristna grundsyn och de värderingar som genomsyrar hans författarskap. I Evangelium för Barnen (1893) riktar han sig direkt till barn och förklarar kyrkoårets predikotexter kortfattat och begripligt, på ett barns nivå. Topelius engagemang i flera psalmbokskommittéer gjorde stort avtryck i den psalmbok som antogs 1886, och tretton av hans originalpsalmer finns fortfarande i dagens psalmbok.

Utgivningsår
2022
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Zacharias Topelius Skrifter

I samma serie

Webbutgåva

2020

Webbutgåva

2015

Webbutgåva
september

2019

Webbutgåva

2021