Läsning för barn

I de åtta volymerna Läsning för barn (1865–1896) samlade Zacharias Topelius sina verk för unga och skapade samtidigt en serie klassiker. Här samsas kända sagor som »Sampo Lappelill» och »Adalminas pärla», pjäser som »Fågel blå» och visor som »Sov du lilla videung», »Lasse liten» och »Nu står jul vid snöig port». Topelius arbetade i många genrer och omskapade dem på sätt som kom att bli bestämmande för flera av 1900-talets största nordiska barnboksförfattare. Han tog barnets fantasi på allvar och bjuder in läsaren genom humor, lyhördhet och ett direkt tilltal. I inledningen till utgåvan kartlägger Olle Widhe Topelius epokgörande roll för barnlitteraturhistoriens utveckling i Norden.

Läsning för barn är del X:1 i den vetenskapliga utgåvan Zacharias Topelius Skrifter.

Utgivningsår
2021
ISBN
978-951-583-525-3
978-951-583-529-1 (PDF)
Antal sidor
1530
Bandtyp
Inbunden
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Zacharias Topelius Skrifter

I samma serie

Webbutgåva
september

2019

Webbutgåva

2020