Projektmedel, stipendier & understöd

SLS stöder forskning och delar ut stipendier och understöd på ansökan.

Privatpersoner och organisationer kan ansöka om stipendier och understöd för vetenskaplig forskning och för en mängd andra ändamål.

Stipendier utlyses varje år i februari och i september.

Medel för forskningsprojekt utlyses varje år i mars.

Medel för översiktsprojekt utlyses enligt separat annonsering.

Medel för infrastrukturprojekt (insamling, utgivning och digitalisering) utlyses enligt separat annonsering.

I sin stipendie- och prisutdelning följer SLS direktivet om god stiftelsepraxis som Stiftelser och fonder rf har godkänt.

Du kan studera SLS material i forskarsalarna Runeberg (Helsingfors) och Mellberg (Vasa). Foto: SLS/Janne Rentola
Du kan studera SLS material i forskarsalarna Runeberg (Helsingfors) och Mellberg (Vasa). Foto: SLS/Janne Rentola