Projektmedel, stipendier & understöd

SLS stöder forskning och delar ut stipendier och understöd på ansökan.

Privatpersoner och organisationer kan ansöka om stipendier och understöd för vetenskaplig forskning och bland annat historik och dokumentation.

Stipendier utlyses varje år i februari och i september.

Medel för forskningsprojekt utlyses varje år i mars.

Medel för översiktsprojekt utlyses enligt separat annonsering.

Medel för infrastrukturprojekt (insamling, utgivning och digitalisering) utlyses enligt separat annonsering.

Du kan studera SLS material i forskarsalarna Runeberg (Helsingfors) och Mellberg (Vasa). Foto: SLS/Janne Rentola
Du kan studera SLS material i forskarsalarna Runeberg (Helsingfors) och Mellberg (Vasa). Foto: SLS/Janne Rentola

I sin stipendie- och prisutdelning följer SLS direktivet om god stiftelsepraxis som Delegationen för stiftelser och fonder har godkänt.