Insamling

SLS dokumenterar samtiden genom olika typer av insamling. När du deltar i vår insamling deltar du samtidigt i skapandet av vårt gemensamma kulturarv.

SLS insamlingsarbete tjänar såväl dagens som morgondagens forskning.

För att dokumentera kulturyttringar och samhällsfenomen i samtiden gör våra arkivarier aktiv insamling genom fältarbete och frågelistor. Också material om äldre tider samlas in genom upprop där vi efterlyser olika typer av dokument till arkivet. Vi tar gärna emot arkivmaterial som donation av såväl privatpersoner som organisationer.  

Fältarvoden utlyses för mindre insamlingar årligen inom humaniora och samhällsvetenskaper.

Forskare, forskningsgrupper och organisationer

SLS gör också insamlingar i samarbete med andra kulturinstitutioner, organisationer, universitet eller enskilda forskare. Kontakta Pamela Gustavsson (pamela.gustavsson@sls.fi) eller Katja Hellman (katja.hellman@sls.fi) om du är intresserad av att göra en insamling tillsammans med oss.

Se arkivets tidigare frågelistor och pristävlingar