Napoleonkrigen, en polyglott kardinal och Frans Michael Franzéns minne – delar av informationsflödet över ÖstersjönNina Edgren-Henrichson tors, 02/24/2022 - 08:00
Månadens forskare Heli Rantala. Foto: Sirpa Rannikko
Hur snabbt spreds nyheter mellan Sverige och Finland i början av 1800-talet och vad skrev man i Sverige om det litterära livet i Finland efter rikssprängningen 1809? Bland annat det är frågor som Heli Rantala ställer det enorma databasmaterial som projektet Informationsflöden över Östersjön: Svenskspråkig press som kulturförmedlare 1771–1918 arbetar med. Heli Rantala är docent i kulturhistoria vid