Socklots byrätts protokoll

1751–1761
Protokollsbok från Socklot by i Nykarleby socken. I boken ingår också en inledande artikel och bildmaterial.
Utgivare
Ragna Ahlbäck
Utgivningsår
1971
ISBN
978-951-583-392-1
Sidantal
113
Upphovsrätt
CC BY-NC-ND 4.0
Serie
Folklivsstudier
Seriedel
8
Socklots byrätts protokoll

Författarpresentation

År 1955 disputerade Ahlbäck med avhandlingen Kökar. Näringslivet och dess organisation i en utskärssocken som utkom i SLS serie Folklivsstudier. Ahlbäck skrev ytterligare tre böcker i samma serie: Kulturgeografiska kartor över svenskfinland 1945, Socklots byrätts protokoll 1971 och Bonden i svenska Finland 1983.

I samma serie

Kulturgeografiska kartor över svenskfinland
Ragna Ahlbäck

Kulturgeografiska kartor över svenskfinland

1945
64 kulturhistoriska kartor från tiden 1850–1900.
Bonden i svenska Finland
Ragna Ahlbäck

Bonden i svenska Finland

Teori och praktik inom åkerbruk och boskapsskötsel
1983
Boken skildrar huvudnäringarna i svenskbygderna fram till sekelskiftet 1900.
Stadens hjärta

Stadens hjärta

Täta ytor och symboliska element i nutida nordiska städer
2012
En antologi om stadslivets förvandling i tio nordiska städer under slutet av 1900-talet fram till i dag. Författarna studerar ämnet ur ett etnologiskt perspektiv där stadsbornas tolkningar och berättelser bildar en viktig utgångspunkt.
Modersmålets sånger

Modersmålets sånger

Finlands svenskheter framställda genom musik
2015
I boken analyseras finlandssvensk kultur och identiter ur ett musikaliskt perspektiv. Sambandet mellan musik och identitet klargörs med olika infallsvinklar och fallstudier, där bl.a. dansbandsmusik och vissång ingår.
Kökar
Ragna Ahlbäck

Kökar

Näringslivet och dess organisation i en utskärssocken
1955
I avhandlingen undersöks samhällslivet på Kökar på Åland från mitten av 1500-talet till 1918.