Släktbok I:2

Släktbok och Släktbok. Ny följd ingår i en bokserie med släktutredningar. I det här häftet behandlas:
 • Allenius (Alléen), Allén
 • Appelberg
 • Edgren
 • Engström
 • Gammal
 • Kurtén
 • Linsén
 • Nycopensis – Nycop – Nykopp
 • Richter
 • Schrey
 • Sjöstedt
 • Stigzelius
 • Westzynthius
 • Zilliacus
Utgivare
Atle Wilskman
Utgivningsår
1914
ISBN
978-951-583-396-9
Sidantal
163
Upphovsrätt
CC BY-NC-ND 4.0
Släktbok I:2