Märta Lagus-Waller

Elna Kiljander – arkitekt och formgivare

Arkitekten Elna Kiljander (1889–1970) hörde till den första generationen av kvinnliga arkitekter i Finland och hennes yrkesverksamhet sträckte sig över många områden. Särskilt ägnade hon sig åt modellbostäder och -kök, inredningar och möbler. Under funkisstilens glansperiod på 1930-talet ägde hon, tillsammans med textilkonstnärinnan Marianne Strengell, inredningsaffären Koti – Hemmet, en föregångare till den senare mera berömda designfirman Artek. Elna Kiljander ritade också bl.a. det första Ensi-Koti hemmet i Helsingfors för ensamstående mödrar och ägnade sig även i övrigt åt sociala frågor, föredrag och rådgivningsverksamhet inom sitt eget område. Denna bok baserar sig på Märta Lagus-Wallers licentiatavhandling Arkitekten och formgivaren Elna Kiljander (1889–1970) från år 2005.
Utgivningsår
2006
ISBN
951-583-141-5
Sidantal
224
Elna Kiljander – arkitekt och formgivare

Författarpresentation

Märta Lagus-Waller är född 1921 i Helsingfors och skrev sin licentiatavhandling i konsthistoria vid Helsingfors universitet med titeln Arkitekten och formgivaren Elna Kiljander (1889–1970) år 2005.