Gunvor Kerkkonen

Bondesegel på Finska viken

Kustbors handel och sjöfart under medeltid och äldsta Wasatid
Kerkkonen studerar bondeseglationen på Finska viken under medeltiden och äldre 1500-tal samt allmogens handel och företagsamhet.
Utgivningsår
1959
ISBN
978-951-583-376-1
Sidantal
231
Upphovsrätt
CC BY-NC-ND 4.0
Bondesegel på Finska viken

Författarpresentation

Gunvor Kerkkonen (1903–2002) blev docent i historia vid Åbo Akademi 1954 och i ekonomisk historia vid Svenska handelshögskolan 1961. Kerkkonen erhöll professorstitel 1968. På SLS har Kerkkonen utgett Västnyländsk kustbebyggelse under medeltiden (1945) och Bondesegel på Finska viken (1959).