Vi bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen i Finland.

Insamling: Fästingtider hej-hej

Med sommaren kommer också fästingarna. 

Tillsammans med forskare vid Åbo Akademi samlar vi in berättelser, minnen och erfarenheter av fästingar.
Vad tycker du om de små krypen?

 

Besvara forskarnas frågor senast 30.9


 

 

Insamling: Berätta om musiken i din vardag

 

 

Forskarna i projektet Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik studerar förändringarna i våra musikvanor. Skicka in din egen berättelse till dem!

 

Besvara forskarnas frågor här

 

 

Folk och musik: ny, öppen e-tidskrift om folkmusik i Norden

Folk och musik är  ett forum för såväl dagsaktuella som historiska ämnen inom det nordiska folkmusik- och folkdansfältet och bjuder på populärvetenskapliga artiklar, korta fritt hållna aktuella texter och kolumner. Tidskriften ger ett brett och mångvetenskapligt perspektiv på folklig musikverksamhet.

Det första numret av Folk och musik behandlar frågor om när tradition möter innovation.

Läs Folk och musik här

Här kan du läsa vår årsredovisning för 2018

 

Läs det nyaste numret av Källan