Vi bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen i Finland.

Folk och musik: ny, öppen e-tidskrift om folkmusik i Norden

Folk och musik är  ett forum för såväl dagsaktuella som historiska ämnen inom det nordiska folkmusik- och folkdansfältet och bjuder på populärvetenskapliga artiklar, korta fritt hållna aktuella texter och kolumner. Tidskriften ger ett brett och mångvetenskapligt perspektiv på folklig musikverksamhet.

Det första numret av Folk och musik behandlar frågor om när tradition möter innovation.

Läs Folk och musik här

Tuva Korsström - Karl Emil Tollanders pris 2019

Lediga sommarjobb

Ansök senast 24.3!

Till ansökan