24.11.2022 - 08:00

Nytt finlandssvenskt nummer av tidningen Vi Läser

Det svenska litteraturmagasinet Vi Läser har utkommit med ett nytt specialnummer om den svenska litteraturen i Finland. Det finlandssvenska specialnumret distribueras till tidningens 13 000 prenumeranter tillsammans med årets sista nummer. Specialnumret kan också läsas gratis och laddas ned här

Numret utges i samarbete med SLS och med stöd av SLS, Föreningen Konstsamfundet, Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Fjolårets finlandssvenska specialnummer av Vi läser är nominerades till Publishingpriset 2022. Numret kan läsas här