Värt att veta – värt att skriva

I vår populärvetenskapliga bokserie Värt att veta publiceras forskningsbaserad kunskap i ett tilltalande format, för en bred publik.

Böckerna är endast 60 sidor, men laddade med nya, oväntade tankegångar och teman. En Värt att veta-bok kostar bara några euro och du hinner läsa den till exempel under tågresan Helsingfors–Tammerfors.

Vi har inspirerats av den danska populärvetenskapliga bokserien Tænkepauser som ges ut av Aarhus Universitetsforlag.

Forskare, bli författare i Värt att veta

Vad är värt att veta? Vi söker dig som brinner för att berätta. Finns det ett ämne du vill fördjupa, förklara och öppna upp för en bred läsekrets? Nu finns alla möjligheter att presentera stort eller smått, reda ut trassliga trådar och göra det till synes obegripliga begripligt.

Lämna in ditt förslag

Skicka in ditt synopsis till vartattveta@sls.fi senast den 30 april 2024.

Beskriv ämnet och den forskning du gjort på temat, och motivera varför just du skulle passa som skribent i Värt att veta. Inkludera också en preliminär disposition.

Längd på synopsis: 2 000 tecken inklusive blanksteg.

Du kan skriva på svenska, finska eller engelska.

Blir ditt förslag en bok?

Vi kontaktar de skribenter som valts ut senast den 14 juni 2024.

Lämna in ditt slutliga manuskript senast den 30 september 2024.

Maximilängden på manuskriptet är ca 70 000 tecken inklusive blanksteg.

Manuskriptet kan skrivas på svenska, finska eller engelska. Välj det språk du behärskar bäst och skriv i första hand på ditt modersmål. Boken publiceras på svenska, eftersom vi vill stödja svenskan i sakprosa. Ifall manuskriptet antas för utgivning står vi för eventuella översättningskostnader.

Texten kan basera sig på en vetenskaplig text eller artikel som du publicerat tidigare, men den bok som ges ut ska i princip vara en ny text.

Hänvisningar eller noter ingår inte i Värt att veta-böckerna, däremot en käll- och litteraturförteckning. I regel innehåller böckerna inte heller bilder, tabeller eller diagram.

SLS ger ut böcker inom humaniora och samhällsvetenskaper, men de teman som behandlas i Värt att veta kan också placera sig utanför dessa områden.

Ett engångsarvode på 1 500 euro per manuskript betalas ut när boken gått i tryck.

Från manuskript till färdig bok

Två sakkunniga kommenterar manuskriptet efter att det har lämnats in.

Du redigerar och bearbetar texten i samarbete med vårt redaktörsteam under senhösten 2024 och början av 2025.

Boken utkommer våren 2025, både som tryckt bok, ljudbok och som e-bok på sls.fi.

Böcker i serien

Har du frågor?

Kontakta utgivningschef Patricia Berg

patricia.berg@sls.fi
+35841 548 8222