2012

Vasa förr och nu

Välkommen på en virtuell rundtur i Vasa och se hur staden förändrats genom åren! Vasa förr och nu presenterar 42 platser i staden, med bilder tagna av pressfotografen Rafael Olin (1937–2004). Olins foton visas parallellt med motsvarande motiv fotograferade 40–50 år senare av SLS medarbetare Kai Martonen.

 

Utgivningsår
2012