Kerstin Söderholm

Kan du någonsin känna hur vårt liv är som invävt i det osynligas garn liksom i det synligas?

Kerstin Söderholm (1897–1943) hörde till modernistgenerationen och var under sin livstid en uppskattad lyriker och litteraturkritiker. Hon är också känd för sina självutlämnande dagböcker som utgavs postumt 1947–1948. Webbplatsen Kerstin Söderholm innehåller poetens dagböcker i vetenskaplig utgåva och arkivmaterial som faksimil: dagböcker, brev och skönlitterära manuskript.

Kerstin Söderholms dagböcker innehåller alla Söderholms bevarade dagboksanteckningar i oförkortad form, även de texter som inte ingick när dagböckerna först gavs ut. Med inledande essä Dagbok och dikt av författaren Jonas Ellerström.

I brevarkivet ingår över 800 brev av Kerstin Söderholm, både som privatperson och som sekreterare för Finlands svenska författareförening. Söderholms sociala nätverk framträder i breven och återspeglas i ett omfattande personregister.

Bland de skönlitterära manuskripten finns både kända och okända dikter, prosatexter och dramatik såsom den opublicerade pjäsen Arnulf.

På webbplatsen finns också en kort författarbiografi skriven av litteraturvetaren Hedvig Rask.

Utgivningsår
2021

I samma serie

Webbutgåva

2021