Uttalsinlärning med fokus på svenska

Köp

Uttal är en central del av muntlig färdighet, men trots det finns det i dag rätt lite forskningsbaserad kunskap om hur man lär sig uttal och hur man undervisar i uttal. Vilka faktorer påverkar uttalsinlärningen och hur går den till? I boken presenterar Maria Kautonen och Mikko Kuronen olika perspektiv på svenska som uttalsmål, och speglar dem mot empiriska resultat och teoretiska modeller som fått stöd i senare forskning. De diskuterar också olika undervisningsmetoder i praktiken och lyfter fram pedagogiska perspektiv på inlärningen.

I Uttalsinlärning med fokus på svenska granskas särskilt inlärning av svenska i Finland. Författarna tar upp både finlandssvenska och sverigesvenska som inlärningsmål och begriplighet som viktigt mål för dem som lär sig svenska som andraspråk.Utgivningsår
2021
ISBN
 • 978-951-583-550-5
 • 978-951-583-552-9
  (PDF)
 • 978-951-583-551-2
  (EPUB)
URN
 • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-552-9
  (PDF)
 • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-551-2
  (EPUB)
Antal sidor
216
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
24.00 €
Upphovsrätt
Serie