Lisen Sundqvist (red.) 2014

Ultra och Quosego

Faksimilutgåva
Köp
Tidskrifterna Ultra och Quosego levde ett kort men intensivt liv. Flerspråkiga Ultra utkom med sju nummer 1922 och Quosego med fyra tjocka häften 1928–1929. Tidskrifterna fungerade som språkrör för den expressionistiska modernism som under det kosmopolitiska finländska 1920-talet samlade nya konstnärliga strävanden. Medverkande var modernistberömdheter som Edith Södergran, Elmer Diktonius, Gunnar Björling, Hagar Olsson och Henry Parland. Utgåvan innehåller en inledande essä av Clas Zilliacus. Den utges i faksimil och ingår i Vitterhetskommissionens klassikerserie.

Redaktör
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2014
ISBN
  • 978-951-583-171-2
Antal sidor
544
Cirkapris
24.00 €