Två bidrag till historien om Sveaborgs grundläggning

Publicerad i Förhandlingar och uppsatser 8 (1893–1894), SSLS 28, s. 240–246.

Utgivningsår
1894
ISBN
  • 978-951-583-206-1
Upphovsrätt
Serie