2019

Topelius för lågstadiet

Topelius för lågstadiet är ett gratis, digitalt läromedel, som riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6. Läromedlet baserar sig på texter av Zacharias Topelius och består av tematiska helheter som är kopplade till olika läroämnen, främst modersmål, men också historia, musik och bildkonst.

I läromedlet får eleven på ett lätt och skojigt sätt bekanta sig med Topelius och hans barnlitteratur. Temahelheterna belyser också livet på 1800-talet och ger eleven möjlighet att reflektera över likheter och skillnader mellan förr och nu. Missa inte heller de kreativa utmaningarna, här finns också inspirationsmaterial för eleven att själv bildsätta en saga eller skapa en låt!

Temahelheterna i Topelius för lågstadiet kan användas separat eller i valfria kombinationer. En helhet tar ca 10–15 minuter att jobba med. Tack vare interaktiva uppgifter och självrättande övningar kan eleven också jobba på egen hand i materialet.

Läromedlet har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel på uppdrag av och i samarbete med SLS. Materialet baserar sig på texter från SLS digitala utgåva Zacharias Topelius Skrifter.

 

Utgivningsår
2019