2014

Talko

Korpus över den talade svenskan i Finland

Talko är en talspråkskorpus som upprätthålls av Svenska litteratursällskapet. Korpusen innehåller inspelningar och tillhörande sökbara utskrifter. Utskrifterna har försetts med ordklasstaggar och en del morfologisk information vilket utökar sökmöjligheterna ytterligare. Talko innehåller inspelningar gjorda inom projektet Spara det finlandssvenska talet och material ur publikationen Från Pyttis till Nedervetil. Eftersom Talko är arkivets verktyg för att tillgängliggöra arkivmaterial för forskning och undervisning kommer korpusen att kompletteras med nya materialhelheter efterhand. Med en e-postadress från ett universitet kan man logga in direkt i Talko, övriga användare kan ansöka om ett CLARIN-användarkonto.

Läs mer om Talko


Utgivningsår
2014