Marika Tandefelt (red.) 2017

Språk i prosa och press

Köp

Den här volymen i bokserien Svenskan i Finland − i dag och i går handlar om språket i samtida finlandssvensk prosa och press. Den inleds med en översiktsartikel som presenterar finlandssvenska särdrag som brukar förekomma i sakprosa.

Under en stor del av 1900-talet har kritiker och läsare reagerat på språket i finlandssvensk skönlitteratur, och ibland har debatten varit hetsig. Det fullständigt korrekta språket kan inte återge den finländska verkligheten där dialekt, slang, finska och andra språk förekommer sida vid sida med standardspråket. Jakten på finlandismerna i prosan är över, men författarnas medvetna språkarbete fortgår.

Det finlandssvenska medielandskapet är än så länge rikt, och mediekonsumtionen har stor betydelse för både språket och identiteten. Det är medierna som sätter ord på en föränderlig verklighet, och journalisternas språk har betydelse för läsarna och lyssnarna. I volymen ingår kapitel om finlandssvenska medier ur olika synvinklar: hur finlandssvenskarna väljer de medier de vill följa, hur språkarbetet på redaktionerna går till, hur mediespråkvården är organiserad och hur journalisterna slipar sitt språk. Frågan om vilka tidningar som har flest finlandismer både ställs och besvaras.

 

Innehållsförteckning
Marika Tandefelt: Språk i prosa och press
Mikael Reuter, Charlotta af Hällström-Reijonen & Marika Tandefelt: Finlandismer i skriven finlandssvenska
Marika Tandefelt: Språkval i finlandssvensk skönlitterär prosa
Marika Tandefelt: Författaren, förläggaren och språket
László Vincze: Svenskspråkiga medier och finlandssvenska medievanor
Anna Maria Gustafsson: Den finlandssvenska journalistens språkliga vardag
Anna Maria Gustafsson: De finlandssvenska journalisterna och språkvården
Charlotta af Hällström-Reijonen: Dagstidningsfinlandismer
Marika Tandefelt: Läsare tycker till
Marika Tandefelt: Forskare säger sitt

Redaktör
Utgivningsår
2017
ISBN
 • 978-951-583-362-4
 • 978-951-583-488-1
  (PDF)
 • 978-951-583-487-4
  (EPUB)
URN
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-488-1
  (PDF)
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-487-4
  (EPUB)
Antal sidor
242
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
15.00 €
Upphovsrätt
Serie