Marika Tandefelt (red.) 2022

Reflektioner om svenskan i Finland – i dag och i går

Hösten 2019 blev bokserien om svenskan i Finland klar, och det blev möjligt att kommentera den bild av språket som volymerna tecknar. I denna antologi reflekterar några skribenter kring svenskan i Finland från olika utgångspunkter. Olle Josephson beskriver vad han ser när han studerar svenskans variation överlag och jämför sverigesvenskan och finlandssvenskan. Ann-Marie Ivars medverkar med en artikel om våra dialekters position i samhället från 1850 till i dag. Mats Thelander och Pirkko Nuolijärvi ser på bokprojektet ur ett sverigesvenskt respektive finskt perspektiv. Nina Martola förklarar vad som avses med en korpus och beskriver hur man använder den finlandssvenska språkbanken.

Antologin publiceras enbart som e-bok.

Så här läser du böcker i epubformat


Redaktör
Utgivningsår
2022
ISBN
  • 978-951-583-561-1
    (EPUB)
URN
  • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-561-1
    (EPUB)
Upphovsrätt
Serie