Marika Tandefelt (red.) mars 2022

Reflektioner om svenskan i Finland – i dag och i går

Hösten 2019 blev bokserien om svenskan i Finland klar, och det blev möjligt att kommentera den bild av språket som volymerna tecknar. I denna antologi reflekterar några skribenter kring svenskan i Finland från olika utgångspunkter. Olle Josephson ser på svenskan som ett pluricentriskt språk, där svenskan i Finland ingår som en natiolekt. Ann-Marie Ivars skriver om dialektens plats i samhället under 170 år. Mats Thelander och Pirkko Nuolijärvi ser på bokprojektet ur ett sverigesvenskt respektive finskt perspektiv. Nina Martola förklarar vad som avses med en korpus och beskriver hur man använder den finlandssvenska språkbanken.

Antologin publiceras enbart som e-bok.


Redaktör
Utgivningsår
2022
Utgivningsmånad
mars
ISBN
  • 978-951-583-562-8
    (EPUB)
URN
  • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-562-8
    (EPUB)
Serie