2011

Norrbaggar – Stråklekare och Essespelmän

Stråklekarna: Jonas Borgmästars, Lars Hjerpe och John Kronholm
Köp
CD-skivan är en nyutgåva av LP-skivan Norrbaggar som utkom 1976. Stråklekarna som presenterades på LP-skivans A-sida var en grupp i 1970-talets folkmusikanda. De var tre delvis klassiskt skolade musiker med förankring i den egna folkmusiktraditionen. På B-sidan blev man bekant med äldre essespelmän som i sin ungdomspelat både för nöjes skull och på förtjänst.

Stråklekarna: Jonas Borgmästars, Lars Hjerpe och John Kronholm
1. Lappfors brudmarsch
2. Mos-Leanders brudvals
3. Menuett
4. Fuxasvalsen
5. Esseschottis
6. Hepovannspolka
7. Pönkkä-Mattas slätvals
8. Herpfars polska komp. Lars Hjerpe
9. Mors schottis komp. Lars Hjerpe
10. Kopolska efter Charles Brink
11. Esse-Karlebynejdens brudmarsch

Essespelmän
12. Härmäpolkan, Ingmar Nykvist 1972
13. Konos-Slastjis polka, Ingmar Nykvist, mandolin 1971
14. Slätvals, Ingmar Nykvist 1972
15. Karolinas-Matt schottis, Hugo Kiisk och Ingmar Nykvist 1972
16. All världens slätvals, Hugo Kiisk 1952
17. Östmans-Mattas polka, Hugo Kiisk 1952
18. Hepovannsmazurka, Hugo Kiisk 1972
19. Gräftanpolka, Hugo Kiisk 1972
20. Brudpolska, Leander Englund 1974
21. Storstugans marsch, Leander Englund 1965
22. Köustpolka, Leander Englund 1974
23. Esse brudmarsch, Leander Englund 1965
24. Mos-Leanders menuett, Jonas Borgmästars 1957

Utgivare
Utgivningsår
2011
Cirkapris
10.00 €