Modersmålets sånger

Finlands svenskheter framställda genom musik
Köp

I Modersmålets sånger analyseras finlandssvensk kultur och identiteter ur ett musikaliskt perspektiv. Med hjälp av kulturanalytiska teorier diskuterar sex forskare hur musiken bidrar både till att konstruera finlandssvenskhet och till att konkretisera den mångfald av svenskheter som förekommer i Finland. Det gemensamma för bokens artiklar är att musik inte bara ses som ett ljudande fenomen, utan också som en aktivitet och ett kulturellt fenomen. Sambandet mellan musik och identitet klargörs med olika infallsvinklar och fallstudier, där bland annat dansbandsmusik och vissång ingår. Den svenskspråkiga befolkningens musikliv analyseras även utifrån livsberättelser och genom en jämförelse mellan orterna Korsholm, Kökar och Esbo.

Innehållsförteckning
Johannes Brusila, Pirkko Moisala & Hanna Väätäinen: Inledning
Johannes Brusila, Ros-Mari Djupsund & Niklas Nyqvist: Reflexioner, definitioner och konstruktioner. Tidigare forskning om den svenskspråkiga befolkningens musikliv
Niklas Nyqvist: Två Åbotrubadurer. Bilder i Tom Gardbergs och Olle Söderholms visdiktning
Ros-Mari Djupsund: Sången på tre orter i Svenskfinland
Johannes Brusila: Durmusikens förvaltare och mollmurens vältare. Dansbandsmusiken som av- och återterritorialiserare av Svenskfinland
Pirkko Moisala: Det (finlandssvenska) liv som musiken möjliggör
Hanna Väätäinen: Svenskheter i en kvinnas musik, dans och verbala berättande om funktionsnedsättning
Pia Maria Ahlbäck: Stepping out of the tune. An Imagological Study of Arvid Mörne’s Poem Sjömansvisa – Att stiga ut ur melodin. En imagologisk studie av Arvid Mörnes dikt Sjömansvisa
Johannes Brusila: Coda

Redaktör
Utgivningsår
2015
ISBN
  • 978-951-583-340-2
Antal sidor
289
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
28.00 €
Serie