Anna-Maria Åström, Jonas Lillqvist

Stadens hjärta

Täta ytor och symboliska element i nutida nordiska städer
En antologi om stadslivets förvandling i tio nordiska städer under slutet av 1900-talet och fram till i dag. Författarna närmar sig ämnet från ett etnologiskt perspektiv där stadsbornas tolkningar och berättelser bildar en viktig utgångspunkt. Bland annat ger Anna-Maria Åström en överblick av centrumlivets förvandlingar i Helsingfors från tidig efterkrigstid fram till i dag, där hon lyfter fram utvecklingen av en ny stadskultur under 1990-talet. I andra bidrag diskuteras nordiska storstäder som Göteborg och Oslo, men också små och medelstora städer i Finland: Lovisa, Borgå, Ekenäs, Jyväskylä, Åbo, Jakobstad och Karleby. I artiklarna visas hur det urbana rummet skapas dels genom planläggning, beslutsfattande och byggande, dels genom stadsbornas egna aktiviteter och reflektioner.

Anna-Maria Åström: Stadens hjärta – en introduktion
Anna-Maria Åström: Helsingfors centrum. Tradition trots förändring
Kari Telste: ”Hele Norges Karl Johan”. Pulserende hovedgate i Oslo eller nasjonal kulturarv?
Pia Olsson: Stadskulturen som turistattraktion. Helsingfors vid millennieskiftet
Anna-Maria Åström: Varuhus och gallerivaruhus i Helsingfors 1945–2006
Katja Hellman: Strategier och taktiker i centrum. Småstadsutveckling i Jakobstad
Tiina-Riitta Lappi: Kyrkparken och gågatan i Jyväskylä
Kerstin Gunnemark: Kulturarvstransformationer – i nutidens Göteborg
Sanna Lillbroända-Annala: Den historiska trästaden som kulturarv växer fram – Karleby och Ekenäs
Pirjo Korkiakangas: Staden i bilder. Historiska vyer i bildverk om Jyväskylä
Katja Hellman: Naturen, havet och det historiska landskapet – på tal om Gamla hamn i Jakobstad
Susanne Österlund-Pötzsch: ”Känn doften av tjära”. Det maritima Mariehamn som kulturarv, varumärke och vardagserfarenhet
Anne Maria Niemi: ”Det medeltida Åbo” – festival i centrum
Kajsa Wikman: ”Konungen anländer till Lovisa”. Historiebruk och turismupplevelser i en småstad
 

Redaktör
Anna-Maria Åström, Jonas Lillqvist
Utgivningsår
2012
ISBN
978-951-583-234-4
Antal sidor
380
Bandtyp
Häftad
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Folklivsstudier

I samma serie

Bok

2015

Johannes Brusila, Hanna Väätäinen, Pirkko Moisala

Bok

2012

Anna-Maria Åström, Jonas Lillqvist