2011

Menuetter och polskor från Österbotten

Fiolspelmän: Erik Johan Lindvall, Berta Backström och Hans Karv, Munsala och Oravais
Köp
CD-skivan är en nyutgåva av en 54-varvskiva som spelades in 1969. Menuetterna och polskorna på skivan spelas av tre österbottniska gehörsspelmän. Låtarna är danssmelodier som ansetts vara karaktäristiska för den äldre österbottniska spelmansmusiken. Låtarna framförs dels unisont och dels i spelmännens egen harmonisering.


1. Eklunds-Majas, menuett
2. Trillarin, polska 3/4
3. Bagg Matts tredjedagsmenuetten
4. Trollskogen, polska 3/4
5. Menuett (Oravais)
6. Polska 3/4
7. Vilhelms Matts, menuett
8. Polska 3/4
9. Lilla Lisa, menuett
10. Brännvinspolskan, polska 2/4

Utgivare
Utgivningsår
2011
Cirkapris
10.00 €