Lärarhandledning till Finlands svenska litteratur 1900–2012

Finlands svenska litteratur 1900–2012 (2014, red. Michel Ekman) följer den finlandssvenska litteraturen från sekelskiftets litterära nystart via modernisterna till dagens författare. I lärarhandledningen av Barbara Huldén får du redskap och idéer för hur boken kan användas i undervisningen.

Handledningen kan laddas ner som pdf. Den är uppdelad i fyra delar. Uppgifterna är indelade enligt stadierna Grundskolan årskurserna 7–9 och Gymnasiet. Båda filerna inleds med ett förord och innehållsförteckning. Textbilaga och korta författarpresentationer finns också separat för båda stadierna.

Grundskolan årskurserna 7–9, uppgifter

Grundskolan årskurserna 7–9, textbilaga och korta författarpresentationer

Gymnasiet, uppgifter

Gymnasiet, textbilaga och korta författarpresentationer


ISBN
  • 978-951-583-333-4
  • 978-951-583-334-1
    (PDF)
Antal sidor
157
Bandtyp
Häftad