2012

Jeppo spelmän

Köp
CD-skivan är en nyutgåva av LP-skivan Jeppospelmän som utkom 1976. På A-sidan fanns 12 låtar med Jeppo bygdespelmän, inspelade i studio med tanke på utgivning. På B-sidan fanns inspelningar gjorda med Jeppo spelmanslag gjorda 1972 samt traditionsinspelningar med enskilda jeppospelmän.

Jeppo bygdespelmän, 1976
1. Jeposmetton
2. Kengo-Antas vals
3. Oravaismenuetten
4. Har du na pinnar i gröitin, polska
5. Kiback-Ellas vals
6. Viktors schottis
7. Ta in hiid in fiol, menuett
8. Skålpolska
9. Polka, Christine Julin, dragspel
10. Menuett
11. Broändas Karl-Johans vals
12. Vandringsman, marsch

Jeppo spelmanslag, 1972
13. Kengo-Antas menuett
14. Brännvinspolska
15. Gästbåds annandagsmenuett
16. Grannas bastun, polska

Jeppospelmän
17. Menuett, Viktor Andersson 1962
18. Sparven lilla, polska, Viktor Andersson 1962
19. Ta in hiid in fiol, menuett, Viktor Andersson 1973
20. Trind som in råovo, polska, Elis Andersson 1975
21. Viktors vals, Elis Andersson 1975
22. Anna-Sofias brudmenuett, Emil Granvik 1962
23. Supanpolska, Emil Granvik 1962
24. Viktors polka, Elis Andersson och Lars Engstrand 1975
25. Polka, Christine Julin, dragspel 1975

Utgivare
Utgivningsår
2012
Cirkapris
10.00 €