Historiska och litteraturhistoriska studier 93

Köp

Bärande teman i Historiska och litteraturhistoriska studier 93 är inbördeskriget 1918, klyftor i samhället, Finland och ”stora världen” samt olika perspektiv på finlandssvensk modernism. 

Läs HLS digitalt

Innehållsförteckning

Tom Moring: Ett samtal med dem som inte finns i rummet – om offentlighetens nya gränser. Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2018

Tomi Riitamaa: Det eviga problemet Sverige. Om utgivningen av ny finlandssvensk litteratur i sverigesvenska delupplagor åren 2000–2016

Anna Bohlin: Magi och nation. Häxor i finländsk och svensk 1800-talslitteratur

Sture Lindholm: Fånglägret i Dragsvik 1918 – vägen till en humanitär katastrof

Matias Kaihovirta: Dugliga arbetare och besvärliga krångelmakare. Brukssamhällets och de röda invånarnas återgång till vardagen efter inbördeskriget 1918

Mats Wickström & Jonas Ahlskog: Stalin och det svenska i Finland. Kommunistisk nationalitetsteori och den tidiga finlandssvenska folkdemokratin

Harri Veivo: En jaguar i den europeiska djungeln. Tre dikter av Elmer Diktonius i internationella sammanhang i början av 1920-talet

Hampus Östh Gustafsson: Den nya generationens svek. Modernismens självrannsakan och Hagar Olssons essäer vid tiderna kring två världskrig

Nanny Jolma: Det groteska och öppenhetens poetik i Bo Carpelans roman Benjamins bok

Pia Heikkilä: År 1918 som en röd tråd genom ett helt författarskap. Anna Bondestam och inbördeskriget

Pasi Ihalainen: Konflikter och kompromisser på Finlands väg till parlamentarisk demokrati för hundra år sedan

Marjatta Rahikainen: Att mottaga främmande. Cajsa Wahllund och andra duktiga värdshusvärdinnor i det tidiga 1800-talets Finland

Krister Nordberg: Flyg min sång kring Bältens strand. Svenska krigs- och segerdikter 1813


Redaktör
Utgivningsår
2018
ISBN
  • 978-951-583-434-8
  • 978-951-583-458-4
    (PDF)
URN
  • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-458-4
    (PDF)
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
28.00 €
Serie