2018

Hilma Granqvists arkiv

Den finlandssvenska antropologen Hilma Granqvist vistades i Palestina 1925-1931 och studerade de palestinska kvinnornas vardag i byn Artas. I Hilma Granqvists arkiv görs hennes arkivmaterial stegvis tillgängligt i digital form. Den första delen innehåller Granqvists dagböcker från Palestina 1930-1931 och hennes publicerade böcker.


Utgivningsår
2018