2014

Finlandssvenska bebyggelsenamn

Vill du veta vad namnet på din hemby betyder eller hur gammalt namnet är? Eller ska du besöka en ort med ett märkligt namn och undrar varifrån det härstammar? Svar på frågorna finns i Finlandssvenska bebyggelsenamn.

Webbutgåvan upptar samtliga bynamn, kommun- och stadsnamn, historiska sockennamn och namn på landskap i svenskspråkiga och tvåspråkiga trakter samt ett urval svenska namn i finskspråkiga trakter. Sammanlagt ingår närmare 3 000 ortnamn.

För varje bebyggelsenamn ges en beskrivning med namnets etymologi, beskrivningar av de namnelement som ingår i ordet och äldre namnformer. Dessutom är databasen kopplad till en kartfunktion som visar var orten är belägen.

Uppslagsverket är sammanställt av professor Lars Huldén och utgavs av Svenska litteratursällskapet som tryckt bok 2001. Verket bygger på ett mångårigt arbete som startade redan i början av 1980-talet och engagerade flera forskare vid sidan av Lars Huldén själv.


Utgivningsår
2014
URN
  • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-1-1402919849253