Marika Tandefelt (red.) 2019

Finländsk svenska från medeltid till 1860

Köp

I den femte volymen i bokserien anläggs språkvetenskapliga, historiska, litteraturvetenskapliga och pedagogiska perspektiv på hur ett skriftsamhälle på svenska växer fram i Finland. Kyrkliga och administrativa texter skrevs av ett fåtal, men när läs- och skrivkunnigheten spreds i befolkningen skapades allt fler texter såväl av nyttoskäl som för nöjes skull. Nya genrer tillkom och en viss normering av skriftspråket blev nödvändig, vilket i sin tur så småningom påverkade talspråket. På avstånd från Sverige, i en ny politisk situation efter 1809, förändrades svenskans position och början till en trekamp mellan svenskan, finskan och ryskan kan skönjas.

Innehållsförteckning
 1. Marika Tandefelt: Finländsk svenska från medeltid till 1860
 2. Jennica Thylin-Klaus & Helena Holm-Cüzdan: Skriftlig produktion på svenska i Finland från medeltiden till 1860
 3. Eljas Orrman: Historiska källor till studiet av det svenska språket i Finland från medeltid till 1600-tal
 4. Lars Wollin: Jöns Budde – Finlands förste litteratör
 5. Jennica Thylin-Klaus: Stadsskrivare på 1600-talet
 6. Charlotta af Hällström-Reijonen & Jennica Thylin-Klaus: Akademiskt skrivande i 1700-talets Åbo
 7. Ann-Marie Ivars: 1700-talssvenska i Finland – i ljuset av Pehr Kalms brev till C. F. Mennander
 8. Kerstin Thelander och Henrika Tandefelt: Språklig variation i en östnyländsk adelsfrökens dagbok 1799–1801
 9. Charlotta af Hällström-Reijonen: Om J.L. Runebergs finlandismer
 10. Charlotta af Hällström-Reijonen: Diakrona jämförelser mellan svenskan i Finland och Sverige
 11. Charlotta af Hällström-Reijonen: Finländsk standardsvenska
 12. Christer Kuvaja: Språkkontakt och tvåspråkighet i 1700- och 1800-talens Finland
 13. Marika Tandefelt: Viborg − en mix av språk och kulturer
 14. Kaisa Häkkinen: Svenska lånord i finskan
 15. Max Engman: Storfurstendömets tre språk

Redaktör
Utgivningsår
2019
ISBN
 • 978-951-583-456-0
 • 978-951-583-482-9
  (PDF)
 • 978-951-583-481-2
  (EPUB)
URN
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-482-9
  (PDF)
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-481-2
  (EPUB)
Antal sidor
416
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
15.00 €
Upphovsrätt
Serie