Marika Tandefelt (red.) 2019

Finländsk svenska från medeltid till 1860

I den femte volymen i bokserien anläggs språkvetenskapliga, historiska, litteraturvetenskapliga och pedagogiska perspektiv på hur ett skriftsamhälle på svenska växer fram i Finland. Kyrkliga och administrativa texter skrevs av ett fåtal, men när läs- och skrivkunnigheten spreds i befolkningen skapades allt fler texter såväl av nyttoskäl som för nöjes skull. Nya genrer tillkom och en viss normering av skriftspråket blev nödvändig, vilket i sin tur så småningom påverkade talspråket. På avstånd från Sverige, i en ny politisk situation efter 1809, förändrades svenskans position och början till en trekamp mellan svenskan, finskan och ryskan kan skönjas.


Redaktör
Utgivningsår
2019
ISBN
 • 978-951-583-456-0
 • 978-951-583-482-9
  (PDF)
 • 978-951-583-481-2
  (EPUB)
URN
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-482-9
  (PDF)
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-481-2
  (EPUB)
Antal sidor
416
Bandtyp
Inbunden
Cirka pris
32.00 €
Serie