Marika Tandefelt (red.) 2019

Finländsk svenska från 1860 till nutid

Den sjätte volymen i bokserien tar avstamp i 1860-talet, då många för såväl svenskan som finskan viktiga reformer genomfördes i landet. Intresset för den finländska svenskans särdrag vaknade, och grunden till dagens finlandssvenska språkvård lades kring sekelskiftet 1900. Man samlade in exempel på skiljaktigheter, och man diskuterade risken med att svenskan i Finland skulle avlägsna sig från svenskan i Sverige. Språket i skönlitteraturen och på teaterscenen väckte då särskilt intresse. Hundra år senare finns det fortfarande ett levande intresse för svenskan i Finland både i tal och i skrift, och språkforskarens verktygslåda innehåller fler redskap än förr.


Redaktör
Utgivningsår
2019
ISBN
  • 978-951-583-457-7
Antal sidor
460
Bandtyp
Inbunden
Cirka pris
32.00 €
Serie