Finland i 19de seklet

Framstäldt i ord och bild af finska skriftställare och konstnärer

Det illustrerade praktverket Finland i 19de seklet utgavs 1893 på initiativ av Leo Mechelin. Verket ingick i Mechelins politiska program för att motivera Finlands särställning i det ryska riket, och 28 sakkunniga bidrog med texter. Topelius intog en central ställning vid planeringen och han skrev också förordet och de inledande kapitlen. Här sammanfattar han den bild av landet och folket som kom att prägla generationer framåt. Finland i 19de seklet utgör tillsammans med Topelius tidigare bildverk, föreläsningar och läseböcker en helhet som visar hur hans synsätt inom historia och geografi utvecklades.

Den digitala utgåvan består av Topelius bidrag och därtill hörande illustrationer, verket i sin helhet finns tillgängligt som faksimil.

Finland i 19de seklet är del XIV i den vetenskapliga utgåvan Zacharias Topelius Skrifter.


Utgivare
Utgivningsår
2019
ISBN
  • 978-951-583-468-3
    (EPUB)
URN
  • https://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-468-3
    (EPUB)
Upphovsrätt
Serie