Dialekter och småstadsspråk

Köp
Boken handlar om talspråkets variation i det svenska språksamhället i Finland. Ann-Marie Ivars beskriver den geografiska variationen och visar samtidigt hur de finlandssvenska dialekterna ingår i ett större, nordiskt och historiskt sammanhang. Här beskrivs också den sociala variationen i fyra småstadsspråk: Jakobstad, Kristinestad, Ekenäs och Lovisa. Boken avslutas med en översikt över språkarterna dialekt, stadsmål och standardspråk, deras utveckling sedan tidig medeltid och deras ställning i samhället i vår egen tid. Framställningen levandegörs med dialektgeografiska kartor, autentiska språkprov och talrika exempel. Boken är den första volymen i serien Svenskan i Finland − i dag och i går. Serien är ett resultat av ett forskningsprojekt med samma namn som pågår 2010−2017 inom Svenska litteratursällskapet i Finland.

Utgivningsår
2015
ISBN
 • 978-951-583-336-5
 • 978-951-583-496-6
  (PDF)
 • 978-951-583-495-9
  (EPUB)
URN
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-496-6
  (PDF)
 • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-978-951-583-495-9
  (EPUB)
Antal sidor
464
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
15.00 €
Upphovsrätt
Serie