2014

Albert Edelfelts brev

Albert Edelfelt (1854−1905) är en av Finlands genom tiderna mest framstående bildkonstnärer som redan under sin livstid var internationellt berömd. I utgåvan publiceras Edelfelts brev till sin mor Alexandra Edelfelt för första gången i sin helhet. Korrespondensen ger en bred inblick i det sena 1800-talets finländska, nordiska och franska kulturhistoria, politiska skeenden och konstscen, allt sett med kosmopolitens ögon.

Utgåvan är ett samarbete med Finlands Nationalgalleri och innehåller en stor samling digitaliserade bilder av konstverk och skisser. De har kopplats till de brev där Edelfelt skriver om sina verk. Man kan också göra sökningar på personer och platser som förekommer i breven samt på ämnesord.


Utgivare
Utgivningsår
2014
URN
  • http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-3994-1410269496090